Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Οι τέσσερις προτάσεις του Γ. Βαρουφάκη για την έξοδο από την κρίση

Οι τέσσερις προτάσεις του Γ. Βαρουφάκη για την έξοδο από την κρίση

Το κείμενο το οποίο φέρει τίτλο “Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη νούμερο 4”, περιέχει τέσσερις προτάσεις οι οποίες αφορούν την έξοδο από την οικονομική κρίση.
Η πρώτη πρόταση αναφέρει ότι “οι τράπεζες οι οποίες έχουν ανάγκη ανεκεφαλαιοποίησης από το ESM (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) να απευθύνονται απευθείας Ταμείο, αντί να υποχρεώνεται η κάθε κυβέρνηση να δανείζεται για λογαριασμό της τράπεζας. Οι τράπεζες στην Κύπρο, στην Ελλάδα και την Ισπανία, θα »έπεφταν» σε μια τέτοια πρόταση. Τότε το ESM και όχι η κυβέρνηση θα προχωρούσε σε αναδιάρθρωση, ανακεφαλαιοποίηση και επίλυση στις προβληματικές τράπεζες χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότης για τον σκοπό αυτό».
Επίσης, επισημαίνεται ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραιτούνται από την εποπτεία και την επίλυση των παθογενειών μιας προβληματικής τράπεζας, με αποτέλεσμα οι μετοχές να περάσουν στο ESM και την ΕΚΤ. Το ESM θα διορίσει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα προχωρήσει σε πλήρη ανάλυση της κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τράπεζα, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί, πάνω από όλα, το κούρεμα των καταθέσεων. Αφού η τράπεζα έχει η ESM θα πωλήσει τις μετοχές για την απόσβεση του κόστους.
Η δεύτερη πρόταση αναφέρει ότι «η συνθήκη του Μάαστριχτ, επιτρέπει σε κάθε μέλος-κράτης της Ε.Ε. Να εξυπηρετεί εθνικό χρέος μέχρι το 60% του Α.Ε.Π.. Από την αρχή της κρίσης το 2008, τα περισσότερα μέλη της Ευρωζώνης έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο. Προτείνουμε να δώσει η ΕΚΤ στα κράτη-μέλη την ευκαιρία να μετατρέψουν το χρέος τους με την σύμβαση του Μάαστριχτ, ενώ τα εθνικά μερίδια από το χρέος που θα μετατραπεί, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από το κάθε κράτος μέλος».
Η τρίτη πρόταση κάνει λγο για ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα με το οποίο θα καταπολεμηθεί η ύφεση. «Η Ε.Ε. Έχει ήδη μια στρατηγική ανάκαμψης και επαναφοράς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης για το 2020, το οποίο στην ουσία έχει »συρρικνωθει» από την λιτότητα. Προτείνουμε να ξεκινήσει η Ε.Ε. Ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα για να καταπολεμηθεί η ύφεση, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα και να ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις της Συνθήκης της Ρώμης, για την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής».
Η τέταρτη πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός «εκτάκτου προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο θα εγγυηθεί την πρόσβαση στη διατροφή και στις βασικές ενεργειακές ανάγκες όλων των Ευρωπαίων, μέσω της δημιουργίας μιας ΕυρωπαϊκήςΥπηρεσίας Τροφίμων το οποίο θα ακολουθεί το μοντέλο του αντίστοιχου προγράμματος των ΗΠΑ και ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ελάχιστης Ενέργειας. Αυτά τα προγράμματα, θα χρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν».
Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτηρίζει επίσης την κρίση ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση από τα τέλη του ’40. Σε κράτη- μέλη όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία αλλά και αλλού στην Ευρωζώνη, οι βασικές ανάγκες δεν εξυπηρετούνται. Αυτό ισχύει κυρίως για τους ηλικιωμένους, τους ανέργους, τα ανήλικα παιδιά, τα παιδιά στα σχολεία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους αστέγους». Στη συνέχεια, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει πως στην Ευρώπη υπάρχει κίνδυνος λόγω της έξαρσης του εξτρεμισμού και αναφέρεται στην άνοδο του ναζισμού σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: