Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ξύπνα! Λόγια μασόνου για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη / NWO
Eίμαστε μια απόκρυφη οργάνωση. Δουλεύουμε πίσω από τις σκηνές για να χειραγωγήσουμε τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι . Χρησιμοποιούμε το συμβολισμό και τις εικόνες για να ενεργοποιήσουμε τις αδρανείς πτυχές του ανθρώπινου μυαλού. Χρησιμοποιούμε τη μουσική, γιατί αυτό είναι το μέσο που οι νέοι ανταποκρίνονται τώρα. 
Η Πολιτική είναι το κουκλοθέατρο για τους ανθρώπους. Τα έχουμε όλο υπό έλεγχο. Αν η ανθρώπινη φυλή συνεχίσει (έτσι) , θα κάνει το επόμενο βήμα στην εξέλιξη για το τέλος του παλιού κόσμου και την αρχή μιας Νέας Τάξης (Νέα Παγκόσμια Τάξη / NWO)...

—Nikolas Schreck, υψηλός ιερέας του σατανισμού και πνευματικό παιδι του Anton LaVey 
ΞΥΠΝΑ!!!!
Μπέέέέέέέέέέέ!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: