Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Malleus Maleficarum part 2...Κυκλοφορεί μόνο από τον ΕΟΕ Παρασκευή 11 Απριλίου.


Malleus Maleficarum part 2. Κυκλοφορεί μόνο από τον ΕΟΕ Παρασκευή 11 Απριλίου. Πότε τόσα ερωτήματα δεν δημιουργήθηκαν για το τι είμαστε και το τι πιστεύουμε... Μόνο από εδώ http://eoellas.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: