Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Η ανακοίνωση έφτασε !!! Το εργαστήριο του ΕΟΕ επιστρέφει

Η ανακοίνωση έφτασε !!! Το εργαστήριο του ΕΟΕ επιστρέφει !!! Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα... Ρωτήστε ότι θέλετε...
Η ανακοίνωση έφτασε !!! Το εργαστήριο του ΕΟΕ επιστρέφει !!! Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα... Ρωτήστε ότι θέλετε...

Εργαστήριο ΕΟΕ με θέα... εδώ θα λαμβάνει χώρα το εργαστήριο ...
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ....http://www.eoellas.org/
Εργαστήριο ΕΟΕ με θέα... εδώ θα λαμβάνει χώρα το εργαστήριο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: