Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση


Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Την εισήγησή του σχετικά με την πρόταση του «Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά», παρουσίασε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υφυπουργός τόνισε  ότι το σχέδιο του Κανονισμού είναι συμβατό με την ασκούμενη πολιτική  του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ.  για την Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση, ενώ τονίστηκαν τα κρίσιμα σημεία για τις  παρεμβάσεις  που σχεδιάζονται. Ο κ. Βολουδάκης τόνισε ότι κύριος στόχος του Υπουργείου είναι μια πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα σέβεται  απόλυτα τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Βολουδάκης επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γίνεται διαχωρίζοντας σαφώς την ψηφιακή ταυτοποίηση από την ταυτοποίηση των πολιτών με τα συμβατικά μέσα. 
«Η πρόταση Κανονισμού που συζητάμε σήμερα, είναι μια πρόταση που σκοπό έχει κυρίως να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων διοικήσεων των Κρατών – Μελών, και να διασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο εμπιστοσύνης και διαλειτουργικότητας που προϋποθέτουν οι συναλλαγές αυτές. Πέραν όμως των σημαντικών ούτως ή άλλως ζητημάτων που ρυθμίζει η πρόταση κανονισμού, άπτεται και της ουσίας του ζητήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο από την πολιτική, όσο και από την τεχνολογική της πλευρά», ανέφερε ο Μανούσος Βολουδάκης, χαρακτηρίζοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,  ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.
 «Η δυνατότητα συγκέντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών  που η Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση παρέχει στο σύγχρονο κράτος, δημιουργεί σε πολλούς πολίτες ανησυχίες. Ανησυχίες  για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων, ανησυχίες για τη σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής, ανησυχίες για το ενδεχόμενο κατάχρησης  εξουσίας, είτε από πλευράς του ίδιου του κράτους και των λειτουργών του, είτε από τρίτους οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο θα αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουν κατά τρόπο που θα παραβιάζει την ελεύθερη βούληση του πολίτη», υπογράμμισε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος του υπουργείου είναι μία  αποτελεσματική ψηφιακή δημόσια διοίκηση  «που θα σέβεται απόλυτα και τα προσωπικά δεδομένα, και τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και την ελεύθερη βούλησή τους». 
Ο κ. Βολουδάκης ξεκαθάρισε ότι η ψηφιακή ταυτοποίηση αποσυνδέεται από την υποχρεωτική ταυτοποίηση. «Το γεγονός ότι επιδιώκουμε να παρέχει η δημόσια διοίκηση το μέγιστο δυνατό αριθμό υπηρεσιών της ψηφιακά, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητος το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει», είπε ο κ. Βολουδάκης και πρόσθεσε:  «Eπιλέγουμε να μην ενοποιήσουμε τα μητρώα των ψηφιακών δεδομένων της πολιτείας, αλλά να δομήσουμε ένα τρόπο διασύνδεσης, όπου μόνο κατά περίπτωση, αναλογικά και για συγκεκριμένο λόγο θα μπορεί ο διαχειριστής του ενός μητρώου να αντλήσει (τα απολύτως απαραίτητα) στοιχεία ενός πολίτη από άλλο μητρώο”.
 O κ. Βολουδάκης, είπε ότι στο υπουργείο εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή υπογραφή για την διακίνηση και παραγωγή εγγράφων, ενώ ήδη εφαρμόζεται και ο εσωτερικός Κανονισμός Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων. Στόχος, όπως είπε, είναι η αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση σε όλα τα Υπουργεία μέχρι τον Ιούνιο 2013.
«Σχεδιάζουμε έργο με το οποίο θα παρέχονται σχεδόν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και διαδικτυακά στον πολίτη,  σταδιακά έως το 2015, εντός του κατάλληλου πλαισίου. Η προκήρυξη του έργου προγραμματίζεται εντός του έτους, ενώ προβλέπεται  χρηματοδότηση ύψους 15 εκ. από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση», επεσήμανε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: