Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Απειλούν να σας κόψουν το ηλεκτρικό; Αλλάξτε τους τα φώτα

Απειλούν να σας κόψουν το ηλεκτρικό; Αλλάξτε τους τα φώτα
Καταγγείλαµε την ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη µη ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας που προβλέπει τη λήψη ειδικών µέτρων για την προστασία των ευπαθών οµάδων από την Ενεργειακή Πενία. Κάντε κι εσείς το ίδιο! 

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (κατεβάστε το, τυπώστε το και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε Στο ΧΩΝΙ της Κυριακής)
Το ΧΩΝΙ αποκάλυψε την προηγούµενη Κυριακή (φύλλο 25) πως ο νόµος 4001/2011 στο άρθρο 52, παράγραφος 2 προβλέπει:
 
● την παροχή µειωµένων τιµολογίων
● την εγκατάσταση µετρητών µε δυνατότητα προπληρωµής και
● την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης σε κρίσιµες περιόδους.

Και όλα αυτά για µια σειρά από ευάλωτες οµάδες που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής φροντίδας. Στις κατηγορίες αυτές εντάσσονται οι:

● οικονοµικά ασθενείς οικιακοί πελάτες

● ασθενείς που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης

● ηλικιωµένοι άνω των 70 ετών

● πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα υγείας και

● πολίτες που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές και ιδιαίτερα σε µη διασυνδεδεµένα νησιά.

ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑ… ΛΟΓΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
 
Το «περίεργο» είναι πως ο νόµος που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2011 από τους υπουργούς της κυβέρνησης Παπανδρέου… έδειχνε τόση ευαισθησία! Κάτι στο οποίο δεν µας έχουν συνηθίσει οι κυβερνήσεις -ειδικά- των τελευταίων τριών ετών. Και αυτό µας κίνησε την περιέργεια.

Επειτα από ρεπορτάζ, ανακαλύψαµε ότι η εν λόγω ρύθµιση αποτελούσε Ευρωπαϊκή Οδηγία (2009/72/ΕΚ), την οποία η ελληνική κυβέρνηση ήταν υποχρεωµένη να ενσωµατώσει στο Εθνικό ∆ίκαιο. 

Συγκεκριµένα αναφέρει η οδηγία στο άρθρο 53 µεταξύ άλλων: Το ΧΩΝΙ έχει κάνει ήδη έγγραφη αναφορά στην επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης με σκοπό την ανατροπή της αδικίας να μην παρέχεται μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ στις ευπαθείς ομάδες. Σας καλούμε να κάνετε το ίδιο!Είναι απλό:
  1. Κατεβάστε και τυπώστε το υπόδειγμα που θα βρείτε ΕΔΩ
  2. συμπληρώστε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Πόλη, Οδό και Αριθμό) στην πρώτη σελίδα,
  3. υπογράψτε την αναφορά και
  4. στείλτε την στην διεύθυνση:
European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

Στρεφόμαστε κατά της νυν και πρώην Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ανατρέπουμε την Αδικία.
Λέμε ΣΤΟΠ στον Αποκλεισμό.
Για μας και για τους συμπολίτες μας που υποφέρουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: