Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Μυστικά υπόγεια καταφύγια που φτιάχνονται από κυβερνήσεις διαφόρων χωρών ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολλάρια.

 Μυστικά υπόγεια καταφύγια που φτιάχνονται από κυβερνήσεις διαφόρων χωρών ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολλάρια.

Ποιός ο ρόλος τους; Ή επερχόμενη αναστροφή των πόλων. Τί μπορεί να συμβεί;

Γεωλογικά δείγματα του αρκτικού κύκλου δείχνουν μιας μεγάλης κλίμακας ευθυγραμμίσεων των μαγνητικών πόλων της γής. Ή αναστροφή των πόλων είναι μια φυσική (;) διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3-5 ημέρες. Εαν γίνει αυτό αυτομάτως δημιουργούνται συνθήκες υπερ-καταιγίδων (hyperstorms). Ποιά μπορεί να είναι τα επακόλουθα απο τέτοιες καταιγίδες; Τι σχέση έχουν τα υπόγεια καταφύγια; Οί απαντήσεις στο βίντεο 

Δεν υπάρχουν σχόλια: