Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

Ντοκιμαντέρ του 1959 από την Walt Disney για τη χειραγώγηση του καιρού

Ντοκιμαντέρ του 1959 από την Walt Disney για τη χειραγώγηση του καιρού


Ντοκιμαντέρ του 1959 από την Walt Disney για τη χειραγώγηση του καιρού. Η Walt Disney, σε τη συνεργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί τη μουσική και την κίνηση εξερευνώντας πιθανούς τρόπους τροποποίησης του καιρού με τη χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας.

Eyes in Outer Space 1959:

Μια παραγωγή του 1959 που δείχνει από πόσο νωρίς υπάρχει το στρατιωτικό ενδιαφέρον για τηχειραγώγηση του καιρού και όχι μόνο δια μέσου της σποράς νεφών.