Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Είμαστε στα Έσχατα Χρόνια!!! Κείμενο ΚΕΡΑΥΝΟΣ στην Ιερά μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος!

Είμαστε στα Έσχατα Χρόνια!!! Κείμενο ΚΕΡΑΥΝΟΣ στην Ιερά μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος!


Από το 1053 μ.Χ. γνωστές οι μετά χίλια έτη εξελίξεις!!! 

Τι λέει το κείμενο που βρέθηκε στη Μεμβράνη… 


Στην «Ε.Ω.» της Πέμπτης 29 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε κείμενο του πολύ αξιόλογου κ. Γεωργίου Αθ. Μακρή, υπό τον γενικό τίτλο «Ο εκ πενίας Βασιλιάς με μεγάλη αποστολή!!!». 
Στο εν λόγω άρθρο του ο συγγραφέας αναφέρεται σε μια υπερπολύτιμη μελέτη, από το έτος 1972, του αειμνήστου αντισυνταγματάρχη ε.α. Κωνσταντίνου Τσαταλού («Τα αναμενόμενα κοσμοϊστορικά γεγονότα», καθώς και σε κείμενο που είχε βρεθεί γραμμένο επί μεμβράνης το 1053 μ.Χ. και αναφερόταν στα δραματικά μελλοντικά γεγονότα…

Το παράξενο αυτό κείμενο, το οποίο βρίσκεται καλά φυλασσόμενο στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, αναφέρει επακριβώς τα εξής:
«α. Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος.

β. Ήττα της Γερμανίας, καταστροφή Ρωσίας και Αυστρίας.

γ. Ήττα Άγαρ υπό Ελλήνων.

δ. Ενίσχυσις Άγαρ υπό Δυτικών λαών και ήττα των Ελλήνων υπό Άγαρ.

ε. Σφαγή ορθοδόξων λαών.

στ. Και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.

ζ. Εισβολή ξένων στρατευμάτων εξ Αδριατικού Πελάγους. Ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης, ο Άδης έτοιμος.

η. Προς στιγμήν Μέγας Άγαρ.

θ. Νέος Ευρωπαϊκός Πόλεμος.

ι. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.

ια. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.

ιβ. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών από της Αγγλίας.

ιγ. Αγγλία εις μόνους Σάξωνας.

ιδ. Νίκη Ορθοδόξων λαών. Ήττα Άγαρ και γενική σφαγή Άγαρ υπό Ορθοδόξων λαών.

ιε. Ανησυχία κόσμου.

ιστ. Γενική απελπισία επί της γης.

ιζ. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολι. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά εξ κρατών.

ιη. Συμμαχία εξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

ιθ. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου του Θεού και παράδοσις πόλεως τοις Έλλησι.

κ. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθαστον πίστιν Ορθοδόξων.

κα. Εξωθήσεται Ορθόδοξος Πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.

κβ. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ’ αυτής.

κγ. Πτώσις του Πάπα και ανακήρυξις ενός Πατριάρχου δι’ όλην την Ευρώπην.

κδ. Εν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ουκ έστι ταλαίπωρος, ουκ έστιν εξόριστος, επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης.

Ούτως έσται και ούτω γένοιτο. Αμήν, Αμήν, Αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, πρώτος και Έσχατος. Τέλος μία ποίμνη και εις ποιμήν, ο δε ποιμήν έσται εκ της αληθούς Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό γένοιτο. Αμήν.

Δούλος Χριστού Αληθινού Θεού».

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ελληνικοί αριθμοί-γράμματα άνωθεν (α, β, γ κτλ.) δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο κείμενο της μεμβράνης, αλλά τους σημειώσαμε εμείς προς διευκόλυνση του αναγνώστη].

Κατά πολλούς (σύμφωνα με ερμηνείες ερευνητικών κύκλων του παρασκηνίου) τα ως άνω περιγραφόμενα δραματικά γεγονότα αφορούν… τον αιώνα μας! Δηλ. την εκατονταετία που ξεκίνησε το 1914, με τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, και φτάνει έως τις ημέρες μας. Ας κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια να εξηγήσουμε τα όσα αναφέρονται στο μυστηριώδες κείμενο που βρέθηκε στη μεμβράνη αυτή…

1. «Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος» είναι βεβαίως ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918)!

2. Στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία ηττήθηκε όντως, ενώ καταστράφηκε και η Ρωσία (εφόσον το 1917 επικράτησε ο κομμουνισμός υπό τον Λένιν), καθώς και η Αυστρία (διαλύθηκε η αυτοκρατορία της)…

3. «Άγαρ», δηλ. Αγαρηνοί δεν είναι παρά οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που πράγματι ηττήθηκαν από την Ελλάδα στον Βαλκανικό πόλεμο, 1912-1913! Η Ελλάδα διεύρυνε τα σύνορά της με την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη κτλ.

4. Πιο μετά όμως, στη Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922, οι Δυτικοί (Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι κτλ.) ενίσχυσαν με πολλούς και διάφορους τρόπους τους Τούρκους και έτσι έγινε η Μικρασιατική τραγωδία…

5. Σε αυτή την περίοδο πραγματοποιήθηκε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικρασίας και της Ανατολικής Θράκης από τις ορδές του Κεμάλ Ατατούρκ…

6. «Μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών» δεν είναι παρά η επικράτηση του κομμουνισμού στην Ρωσία, που οδήγησε στην κατάργηση του χριστιανισμού στη χώρα αυτή και στην κήρυξη της αθεΐας.

7. Η προσπάθεια των Ιταλών να εισβάλλουν στην Ελλάδα το 1940 «εξ Αδριατικού πελάγους», που όμως έστειλε στον «Άδη» τους στρατιώτες του Μουσολίνι με τη δεινή ήττα τους στα βουνά της Αλβανίας!

8. Η κεμαλική περίοδος, όπου ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ μπόρεσε και ανασυγκρότησε την Τουρκία, κάνοντας μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς.

9. «Νέος Ευρωπαϊκός Πόλεμος» είναι ασφαλώς ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος…

10. Ένωση Ορθόδοξων λαών με την Γερμανία είχαμε στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, διότι με τους Γερμανούς συμμάχησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά στην αρχή του πολέμου και η ίδια η Ρωσία, με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ.

11. Όντως στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο οι Γάλλοι ηττήθηκαν κατά κράτος από την Γερμανία του Χίτλερ!…

12. Λίγο μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η Αγγλία αναγκάστηκε να παραχωρήσει αυτοδιάθεση στην Ινδία κι έτσι η χώρα αυτή έγινε ανεξάρτητη.

13. Και πράγματι, αμέσως μετά τον πόλεμο αυτό η άλλοτε φοβερή βρετανική αυτοκρατορία, η πιο μεγάλη παγκόσμια δύναμη, έχασε σιγά-σιγά όλες τις αποικίες της…

Τα παραπάνω 13 σημεία έχουν ήδη εκπληρωθεί… Αναμένεται τώρα η εκπλήρωση και των υπολοίπων. Κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι πλησιάζει! Εμείς έχουμε γράψει και αναφερθεί και άλλες φορές στο ότι η Κωνσταντινούπολη προορίζεται από το ίδιο το θεϊκό σχέδιο για επίκεντρο του πλανήτη. Και στο κείμενο της μεμβράνης αναφέρεται πράγματι ότι θα είναι το σημείο, όπου θα λάβει χώρα ο πλέον αιματηρός πόλεμος όλων των εποχών! Ο Αρμαγεδδών; Ή ο «γενικός πόλεμος» του Πατροκοσμά;… Ίδωμεν!

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Η Ασθένεια αφαιρεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από το σώμα μας, την Αύρα [Βίντεο]

Η Ασθένεια αφαιρεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από το σώμα μας, την Αύρα [Βίντεο]

Από τους αρχαίους χρόνους έχουμε δει φωτογραφίες και πίνακες διαφόρων πνευματικών ηγετών σε διάφορες παραδόσεις, αλλά ένα πράγμα που είναι κοινό μεταξύ όλων αυτών είναι το φωτοστέφανο που περιβάλλει το κεφάλι τους, το οποίο είναι γνωστό ως ενεργειακό πεδίο Αύρας.
Πολλοί έχουν απορρίψει την αύρα, ιδιαίτερα εκείνοι που είναι ειδικοί στις φυσικές επιστήμες. Ωστόσο, με τη βοήθεια των ιδιαίτερα ευαίσθητων καμερών οι επιστήμονες ήταν σε θέση να φωτογραφίσουν αυτό το πεδίο, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να γίνει ένα εργαλείο για χρήση στη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών ασθενειών.
Αυτή η αύρα αντιπροσωπεύει τη σωματική, πνευματική, συναισθηματική και πνευματική ενέργεια σας. Η αύρα είναι συχνά ένα μείγμα από χρώματα λεπτών συχνοτήτων όπου το κάθε χρώμα ορίζει τη δική του ατομική φύση και τα χαρακτηριστικά του.
Η δόνηση της αύρας είναι πολύ λεπτή, έτσι χρειαζόμαστε πολύ λεπτά μέσα για να ανιχνεύσουμε και να ερμηνεύσουμε τα διαφορετικά χρώματα και σχήματα στην αύρα που μπορεί να μας αποκαλύψουν πολλές ανείπωτες πληροφορίες.
Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Συνείδηση ​​και Γνώση (Consciousness and Cognition), εξήγησε τον εσωτερικό φαινόμενο της αύρα και του ενεργειακού τομέα της φωτεινής ακτινοβολίας γύρω από ένα πρόσωπο σαν φωτοστέφανο. Η μελέτη εξήγησε ότι σε νευρολογικούς όρους, η συναισθησία οφείλεται στη δια-καλωδίωσης στον εγκέφαλο κάποιων ανθρώπων που ονομάζονται άτομα με συναισθησία.
Με άλλα λόγια, οι συναισθησιακοί έχουν περισσότερες συναπτικές συνδέσεις από τους "κανονικούς" ανθρώπους. "Αυτές οι επιπλέον συνδέσεις τους αναγκάζουν να δημιουργούν αυτόματα τις ενώσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που κανονικά δεν συνδέονται μεταξύ τους", δήλωσε ο κ. Gomez Μιλάνο, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Πολλοί θεραπευτές ισχυρίζονται για να δείτε την αύρα των ανθρώπων που μπορεί να έχουν αυτή την κατάσταση."
Το Φαινόμενο Kirlian
Οι πρωτοπόροι στον τομέα αυτό, στην πραγματικότητα, είναι οι Kirlian, που μέχρι σήμερα κάθε φωτοστέφανο γύρω από φωτογραφημένα αντικείμενα αναφέρονται ως "φαινόμενο Kirlian".
Η Φωτογράφηση Kirlian είναι μια συλλογή φωτογραφικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να συλλάβουν το φαινόμενο των ηλεκτρικών στεφανιαίων εκκενώσεων. Ονομάζεται έτσι από τον Semyon Kirlian, ο οποίος, το 1939 ανακάλυψε τυχαία ότι όταν ένα αντικείμενο σε μια φωτογραφική πλάκα συνδέεται με μια πηγή υψηλής τάσης, η εικόνα παράγεται στην φωτογραφική πλάκα.
Η τεχνική είναι ποικιλοτρόπως γνωστή ως "ηλεκτρογράφημα", "ηλεκτροφωτογραφία", "φωτογραφία εκκένωση στέμματος" (CDP), "βίο-ηλεκτρογραφία", "οπτικοποίηση εκκένωσης αερίου (GDV)", "ηλεκτροφωτονική απεικόνιση (EPI)", και στη ρωσική λογοτεχνία, "Kirlianography".
Oι Kirlian κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πολλές εφευρέσεις φωτογραφίζοντας τη λάμψη και τράβηξαν πολλές εικόνες. Με τη πάροδο του χρόνου, παρατήρησαν ότι οι εικόνες ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Ο Kirlian και η παρουσίασαν ότι οι εικόνες τους έδειχναν ένα πεδίο ζωής ή ενεργειακό πεδίο που αντανακλούσε τις φυσικές και συναισθηματικές καταστάσεις των ζωντανών θεμάτων τους. Αυτές οι εικόνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση ασθενειών. Το 1961, που δημοσίευσαν το πρώτη τους έγγραφο για το θέμα στη Ρωσική Εφημερίδα Eπιστημονικής και Eφαρμοσμένης Φωτογραφίας.
Η αύρα ενός ατόμου έχει βρεθεί να συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της υγείας του ατόμου. Ένα άτομο θεωρείται ότι είναι υγιείς τόσο στη φυσική του ζωτικότητα, πνευματική διαύγεια, τη συναισθηματική ευεξία, καθώς και οι εξαιρετικά θετικές πνευματικές ενέργειες είναι σχετικά ισορροπημένες. Έτσι, ένα πρόσωπο που είναι υγιές σε όλα αυτά τα επίπεδα έχει μια μεγαλύτερη και φωτεινότερη αύρα και αντίστροφα στην περίπτωση του ένα πρόσωπο νοσεί. Μια αμυδρή λάμψη γύρω από ορισμένα μέρη του σώματος μπορεί να υποδεικνύει την παρουσία μιας ασθένειας ή διαταραχής.
Από την ένταση της λάμψης, οι Kirlian έμαθαν να προσδιορίζουν η συνολική δραστηριότητα του σώματος, την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών, καθώς και την κατάσταση των οργάνων και των συστημάτων. Σήμερα η μέθοδος GDV είναι αρκετά ανεπτυγμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθεί γενική ανάλυση του ολόκληρο το σώμα. Οι εικόνες είναι ποιοτικές και αντικειμενικά ερμηνεύονται μειώνοντας τον κίνδυνο των ιατρικών λαθών. Η αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών μπορεί να ανιχνευθεί ξεχωριστά.
Η GDV βασίζεται στις εκπομπές φωτός που εμφανίζονται σε υψηλής τάσης ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αν είχε γίνει ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παραδοσιακή διάγνωση, στη συνέχεια, με τη βοήθειά της, οι γιατροί θα μπορούσαν όχι μόνο εύκολα να πραγματοποιήσουν κοινή διάγνωση σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά και στον εντοπισμό των ασθενειών που μπορούν να συμβούν στο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της προληπτικής φροντίδας.
Η ανθρώπινη αύρα μπορεί να αλλάξει δραματικά και γρήγορα.
Διαπιστώθηκε, ότι τα αντικείμενα τα οποία δεν είναι ζωντανά, δεν αλλάζουν οι παράμετροι της «αύρας» τους περισσότερο από 2%. Ζωντανά αντικείμενα, ωστόσο μπορούν να αλλάξουν το πεδίο αύρα τους δραματικά και γρήγορα. Αυτό δίνει στους επιστήμονες μοναδικά εργαλεία για τη μελέτη της φυσικής της Ζωής και της συνείδησης χρησιμοποιώντας την βιοηλεκτρογραφία.
Για παράδειγμα, ο καθηγητής Bunzen στη Ρωσία βρήκε ότι της απόκρισης στην αύρα Kirlian φαίνεται να προηγούνται (εμφανίζεται μόλις ή και νωρίτερα από αυτές) ηλεκτρικές διεργασίες στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Από την έρευνά του, που παρουσιάστηκε το 2001 στο Διεθνές Συνέδριο "Επιστήμη της Πληροφορίας, Πνεύματος" στην Αγία Πετρούπολη, φαίνεται ότι μια σκέψη «φαίνεται» στην αύρα πριν οποιαδήποτε ηλεκτρική δραστηριότητα ανιχνευθεί στον εγκέφαλο. Είναι η συνείδησή μας που αρχίζει ηλεκτρο-φωτονικά;
Φαίνεται, επίσης, ότι η αύρα των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με διάφορα αντικείμενα, όπως τα ναρκωτικά, οι κρύσταλλοι, τα ορυκτά, τα χρώματα κ.λπ. μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Σύγχρονος εξοπλισμός Kirlian είναι σε θέση να την ποσοτικοποίηση τις επιπτώσεις όσον αφορά την επιρροή τους για την ηλεκτρο-φωτονική λάμψη. Φαίνεται ότι η λεπτομερής λειτουργία του κάθε οργάνου και οι επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να καθορίζονται επίσης από τη συσκευή εγγραφής της ηλεκτρο-φωτονικής λάμψη διεγέρσεως.
Όλα τα ζωντανά αντικείμενα παρουσιάζουν συνεχείς αλλαγές στην αύρα τους. Μια μεγάλη σειρά πειραμάτων της ομάδας των επιστημόνων που συντονίζεται από τον καθηγητή Korotkov στην Αγία Πετρούπολη, της Ρωσίας, έδειξε ότι η αύρα του ανθρώπινου σώματος συνεχίζει να αλλάζει συνεχώς για σχεδόν ακριβώς 72 ώρες μετά τον κλινικό του θάνατο. Φαίνεται, ότι μεταξύ άλλων, όχι μόνο ο χρόνος, αλλά επίσης και ο λόγος για τον θάνατο μπορεί να προσδιοριστεί με βάση αυτές τις αλλαγές. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σχεδόν σε κάθε κουλτούρα της Γης για αιώνες οι άνθρωποι παραχωρούν μια περίοδο 3 ημερών μεταξύ του θανάτου του σώματος και της ταφής.
Σιγά-σιγά και σταδιακά, καθώς όσο περισσότερη έρευνα έγινε σε αυτόν τον τομέα της φωτογράφισης Αύρας, διαφορετικές τεχνολογίες αναπτύχθηκαν ισχυριζόμενες ότι έχουν συλλάβει την ανθρώπινη αύρα ή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τώρα, μέχρι σήμερα έχουμε διαφορετικά συστήματα, όπως το PIP (Παρεμβολές Πολυεπίπεδης Φωτογραφίας), το DAS (Σύστημα Σάρωσης Ψηφιακής Αύρας), το RFI (Απεικόνιση Ηχηρού Πεδίου) κλπ, τα οποία ισχυρίζονται ότι συλλαμβάνουν την ανθρώπινη αύρα και να βοηθούν στον εντοπισμό των λεπτών ανισορροπιών στο σώμα μας.
Η επιστήμη συνεχίζει να επικυρώνει την αισθητηριακή δραστηριότητα και τη Συνείδηση
Ακόμα κι αν έχουμε συχνά επίγνωση της τρέχουσας συναισθηματικής μας κατάστασης, όπως ο θυμός ή η ευτυχία, οι μηχανισμοί που δημιουργούν αυτές τις υποκειμενικές αισθήσεις παραμένουν άλυτοι. Μια λαμπρή έρευνα από επιστήμονες στην Φινλανδία έχει χαρτογραφήσει τις περιοχές του σώματός μας που αντιμετωπίζουν μια αύξηση ή μείωση στην αισθητηριακή δραστηριότητα, όταν βιώνουμε μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές επηρεάζει επίσης την αύρα μας.
Κάθε περιοχή του σώματος έχει μια γλώσσα για το τι κάνουν τα όργανα, οι μυς, τα νεύρα, κλπ. Όταν μια κατάσταση συμβαίνει στο σώμα σε μια εντοπισμένη περιοχή, μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει, προκειμένου να κρατήσει "ομοιόσταση" στα συναισθήματά μας, την ψυχική αιτιολογία και την πνευματική ζωή.
Περιττό να πούμε, ότι στην αρχαία παραδοσιακή ασιατική ιατρική, η έννοια της αύρας είναι καλά κατανοητή και κοινά αποδεκτή. Ανατολικές πρακτικές, τόσο ιατρικές όσο και πνευματικές, αρχικά κατευθύνονται στη διόρθωση της αύρας, δηλαδή του πνευματικού σώματος και όχι του φυσικού.
Επιστήμονες, όπως ο Beverly Rubik έχουν διερευνήσει την ιδέα ενός ανθρώπινου βιοπεδίου χρησιμοποιώντας την έρευνα φωτογραφίας Kirlian, προσπαθούν να εξηγήσουν την κινεζική πειθαρχία του Qigong. Το Qigong διδάσκει ότι υπάρχει μια βιταλιστική ενέργεια που ονομάζεται τσι (ή chi) που διαπερνά όλα τα έμβια όντα. Πειράματα του Rubik στηρίχθηκαν στη συσκευή GDV του Konstantin Korotkov ,που παράγει εικόνες που κάποιοι σκέφτονται και απεικονίζει αυτά τα τσι βιοπεδία σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Βιταλιστικές ενέργειες, όπως το τσι και το πράνα, υπάρχουν πέρα ​​από το φυσικό κόσμο.
Το πρόγραμμα Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR), που άκμασε για σχεδόν τρεις δεκαετίες υπό την αιγίδα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Princeton, επίσης ολοκλήρωσε τη πειραματική διάταξη του μελετώντας την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης συνείδησης με ευαίσθητες φυσικές συσκευές, συστήματα και διαδικασίες και την ανάπτυξη συμπληρωματικών θεωρητικών μοντέλων για να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση του ρόλου της συνείδησης στη δημιουργία της φυσικής πραγματικότητας.
Όλα είναι ενέργεια
Οι επιστήμονες και οι ερευνητές σήμερα σε όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει ότι η ύλη που φαίνεται να είναι στερεά, στην πραγματικότητα, δεν είναι αληθινή πραγματικά. Αυτή η στερεά ύλη που αναζητούν στην πραγματικότητα αποτελείται από καθαρή ενέργεια που δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία δίνει τις ιδιότητες της ύλης, όπως το σχήμα, το μέγεθος, την υφή, κλπ.
Αυτά τα στερεά αντικείμενα, μοιάζουν με ένα στυλό, βιβλίο και ακόμη και τα μόρια, τα άτομα και τα κύτταρα στο σώμα μας γι' αυτήν την ύλη στην πραγματικότητα αποτελούνται από δονητικής ενέργειας σωματίδια που ονομάζονται ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια και πολύ περισσότερο μικροσκοπικά σωματίδια. Έτσι, όταν αυτά τα σωματίδια δονούνται στον πυρήνα τους, ένα μικρό ηλεκτρικό ερέθισμα παράγεται στο σώμα μας και σύμφωνα με το διάσημο νόμο της φυσικής
"Όταν υπάρχει ένα ηλεκτρικό πεδίο γύρω από ένα σώμα, ένα μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται αυτόματα". Έτσι, όταν τα μικροσκοπικά ηλεκτρικά ερεθίσματα επιδρούν στο σώμα μας με τον σχηματισμό ενός μαγνητικού πεδίου γύρω από το σώμα μας, το οποίο είναι στην πραγματικότητα γνωστό ως η ΑΥΡΑ, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματος.
Δεδομένου ότι τα πάντα σε αυτό το σύμπαν αποτελούνται από τα ίδια συστατικά σωματίδια ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια κ.λ.π. Αυτό σημαίνει ότι όλα έχουν μια αύρα. Και αν συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτά τα λεγόμενα στοιχειώδη σωματίδια φτάνουμε σε ένα σημείο όπου δεν θα βρούμε τίποτα, αλλά καθαρή ενέργεια που δονείται στην ίδια την ουσία αυτών των στερεών αντικειμένων που αναζητούμε. Τα πάντα σε αυτό το φυσικό σύμπαν δεν είναι τίποτα, παρά μόνο η ενέργεια που συνδέει τα πάντα στο σύμπαν.
Αν μελετήσουμε τα αρχαία ινδικά κείμενα, ειδικά τις σούτρες γιόγκα θα γνωρίσουμε τη λεπτή ανατομία του ανθρώπινου συστήματος στα τσάκρα μας, η οποία είναι στην πραγματικότητα μια πολύ σημαντική πτυχή της Αύρας μας. Πνευματικά μπορούμε να πούμε ότι η αύρα είναι πολύ δική μας ψυχή της φύσης, αντανακλά τις ενδόμυχες επιθυμίες και τα συναισθήματά μας, τα συναισθήματα κλπ.
Η Αύρα είναι το στρώμα της ενέργειας που διασυνδέει όλα τα άλλα ενεργειακά σώματα και επίσης δρα σαν ασπίδα που καλύπτει και προστατεύει τα πιο εκλεπτυσμένα λεπτοφυή σώματα μας, όπως το ψυχικό, συναισθηματικό, πνευματικό και αστρικό σώμα. Όπως και για το φυσικό μας σώμα για να επιβιώσει και να διατηρήσει την υγεία του, το οξυγόνο παίζει ζωτικό ρόλο για την ύπαρξή μας, ομοίως οι Πρανικές δυνάμεις που κοινώς ονομάζονται Πρανά είναι η λεπτή ενέργεια που απαιτείται από το πιο εκλεπτυσμένο σώμα μας, για να λειτουργήσει και να διατηρήσει μια καλή υγεία.
Τα Λεπτοφυή σώματα Ελέγχουν την Υγεία μας στο Φυσικό σώμα
Έτσι, αν θέλουμε το σώμα μας να απορροφά το οξυγόνο σωστά από το περιβάλλον θα πρέπει να κρατήσει τους πνεύμονες μας υγιείς διατηρώντας έτσι το φυσικό μας σώμα υγιές, ομοίως αν θέλουμε το λεπτό σώμα μας να λειτουργεί σωστά και να απορροφά τις πρανικές ενέργειες σωστά, θα πρέπει να κρατήσουμε την αύρα μας υγιή. Όπως και για τα φυσικά μας σώματα κάνουμε τακτικές ασκήσεις για να τα κρατήσουμε υγιή και λειτουργικά, θα πρέπει επίσης να ασκήσουμε κάποια μορφή ενέργειας, η οποία ρυθμίζει τη σωστή ροή της ενέργειας στα πρανικά λεπτοφυή σώματα μας.
«Λεπτά σώματά μας», δηλαδή καλούνται το φυσικό σώμα, το συναισθηματικό σώμα, το νοητικό σώμα, το πνευματικό σώμα και το τελευταίο σώμα μας είναι το Αστρικό. Έτσι στο σύνολο η αύρα μας αποτελείται από 5 βασικά στρώματα από τα οποία μπορούμε να δουμε με γυμνά μάτια το φυσικό σώμα μας, επειδή δονείται με σχετικά με χαμηλότερο και πυκνότερο ρυθμό δόνησης και το υπόλοιπο των τεσσάρων φορέων δονείται σε υψηλότερη συχνότητα.
Ακόμη και αν το φυσικό όργανο αφαιρείται από το σώμα, το ενεργειακό αποτύπωμα του είναι πάντα εκεί στο αστρικό σώμα. Περισσότερες θεραπείες που προορίζονται να αποσταλούν στο φυσικό σώμα πρώτα υποβλήθηκαν σε αυτό το στρώμα, η επούλωση γίνεται στα προοριζόμενα τμήματα αυτού του αστρικού σώματος και κατόπιν το νέα ενεργειακό αποτύπωμα ή η πληροφορία μεταφέρεται προς τα κάτω σε κάθε ένα από τα κατώτερα σώματα μέχρι να φτάσει το φυσικό σώμα.
Όταν η ρίζα της ασθένειας έχει αφαιρεθεί από το προσχέδιο του φυσικού μας σώματος, τα συμπτώματα που εμφανίζονται στο σώμα αρχίζουν να εξαφανίζονται. Η ρίζα όλων των ασθενειών, στη συνέχεια, δεν είναι στο φυσικό σώμα, αλλά στο ενεργειακό σώμα και χωρίς ασθένεια μπορεί να λάβει ποτέ χώρα στη φυσική για πρώτη φορά πριν έχει μεταφραστεί από το ενεργειακό σώμα.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η ενεργειακή θεραπεία που αποστέλλεται από τις προσευχές, ρέικι, κλπ. πρώτα λαμβάνεται από το πιο ακραίο στρώμα της αύρας, δηλαδή, το αστρικό σώμα και στη συνέχεια μεταφέρεται σε άλλα θεσμικά όργανα. Ο πιο σημαντικός σκοπός της αύρας μας είναι να λειτουργήσει σαν ένα δοχείο για να κρατήσει όλα τα σώματα μας μαζί ώστε να δρουν σαν ασπίδα προστασία μας από τις ανθυγιεινές δονήσεις. Έτσι, όσο ισχυρότερη η αύρα μας είναι τόσο πιο προστατευμένοι και ισχυροί είμαστε.
Με τον καιρό, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων θα υιοθετήσει αυτές τις έννοιες δεδομένου ότι η συνείδηση ​​είναι τώρα σε ένα επίπεδο στη Γη, όπου μπορούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι ενέργειες, χωρίς απόρριψη. Αυτό με τη σειρά του θα βοηθήσει την εξέλιξη της υγείας σε τέτοιο βαθμό, που θα μεταφραστεί σε ένα κύριο έλεγχο σχετικά με τους λεπτούς φορείς που δεν θα επιτρέπουν πλέον την ασθένεια στο φυσικό σώμα.
Έρευνα-Μετάφραση-Επιμέλεια-Απόδοση Κειμένων στα Ελληνικά Αόρατα Γεγονότα

Λονδίνο: UFO στον βρετανικό ουρανό; (Βίντεο)

Λονδίνο: UFO στον βρετανικό ουρανό; (Βίντεο)


Άντε τώρα να δώσεις μία… γήινη εξήγηση για το τι ήταν αυτό το περίεργο ιπτάμενο αντικείμενο στον ουρανό του Λονδίνου!

«Η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω» ή καλύτερα εκεί ψηλά στον βρετανικό ουρανό, καθώς μετά από το συγκεκριμένο βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από αεροπλάνο εν πτήσει, οι συνωμοσιολόγοι έχουν ένα ακόμα ισχυρό επιχείρημα. Και πώς να το καταρρίψεις είναι η αλήθεια!

Δείτε το βίντεο και κρίνετε μόνοι σας.

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ: Λονδίνο: UFO στον βρετανικό ουρανό; (Βίντεο) ΠΗΓΗ