Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Νότης Σφακιανάκης Απίστευτο βίντεο!! Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


Νότης Σφακιανάκης Απίστευτο βίντεο!! Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


Τα έχωσε χοντρά ο Νότης.όσοι δεν έχετε δεί το βίντεο επιβάλλεται να το δείτε.ΠΗΓΗ : Περίεργα - PERIERGAA: Νότης Σφακιανάκης Απίστευτο βίντεο!! Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Nigel Farage:Έχετε ένα πρωθυπουργό πρωτομάστορα της ευρωπαϊκής αποτυχίας…(βίντεο).

Nigel Farage:Έχετε ένα πρωθυπουργό πρωτομάστορα της ευρωπαϊκής αποτυχίας…(βίντεο).


Ο Nigel Farage έδωσε χθες συνέντευξη στο ΚΟΝΤΡΑ και στον Τέρενς Κουίκ. (Δείτε το βίντεο στο τέλος του άρθρου)
Πραγματικός καταπέλτης…
Μίλησε για όλους και για όλα..
Για την Γερμανία, το “4ο Ράϊχ” και την ελληνική κρίση.
Αναφέρθηκε στην έλλειψη ηγετών και στην ελπίδα του ότι ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει τον αγώνα..
Είπε με έμφαση : οι άνθρωποι σε μια ελεύθερη χώρα αξίζει να έχουν δημοκρατία…
Η Ελλάδα χρειάζεται καλούς, δυνατούς και γενναίους πολιτικούς που ο κόσμος θα μπορεί να βασισθεί .
Ιδιαίτερα καυστικός ήταν για τον κ. Παπαδήμο για τον οποίο είπε:
“Έχετε ένα πρωθυπουργό πρωτομάστορα της ευρωπαικής αποτυχίας….. πως λοιπόν αυτός θα βελτιώσει την κατάσταση ;;”


ΠΗΓΗ: Nigel Farage:Έχετε ένα πρωθυπουργό πρωτομάστορα της ευρωπαϊκής αποτυχίας…(βίντεο). http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/11/nigel-farage_25.html#ixzz1ejpzMoAM

Φαινόμενο Νοστράδαμος-Αφανισμός 2012 (Ντοκιμαντέρ)


Φαινόμενο Νοστράδαμος-Αφανισμός 2012 (Ντοκιμαντέρ)

Προέβλεψαν άραγε οι Μάγια ένα βίαιο τέλος στις 21 Δεκεμβρίου 2012;

Η συγκεκριμένη ημερομηνία, στην οποία συμβαίνει και η χειμερινή ισημερία, συμπίπτει με μια εξαιρετικά σπάνια γαλαξιακή ευθυγράμμιση που πραγματοποιείται κάθε 26 χιλιετίες!

Για χιλιάδες χρόνια διάφοροι προφήτες προέβλεπαν το τέλος του κόσμου. Περισσότεροι από ένας λένε ότι η Αποκάλυψη πλησιάζει... Η θεωρητική σύγκλιση των προφητειών της Δευτέρας Παρουσίας και των σημερινών γεγονότων ονομάζεται φαινόμενο Νοστράδαμου.Δείτε το Ντοκιμαντέρ:

Ἄρθρο-Ἀποκάλυψη τῆς Μασσωνίας καί τῆς Ἑωσφορικῆς Συνωμοσίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.


Ἄρθρο-Ἀποκάλυψη τῆς Μασσωνίας καί τῆς Ἑωσφορικῆς Συνωμοσίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Τό θέμα τς Μασσωνίας εναι τόσον τεράστιον, πούσφαλς δέν θά παρκοσαν γκωδν τόμων, διά νά τήν περιγράψη κανείς σέ πλήρη κτασι. Τό θέμα εναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δέν φορ πλς μία μικρή μάδα παρανοϊκν  νοήτων νθρώπων,λλά κάτι βαθύτερο... φορ λόκληρη τήνωσφορική Συνωμοσία κατά το Θεο καί τς Χριστιανωσύνης.. Τί μπορε λοιπόν κανείς νά πρωτογράψη σ’ατό τό μικρό μήνυμα πρός τόνρθόδοξον λληνικόν Λαόν; Ατός λοιπόν εναι λόγος διά τόν ποον παρουσιάζω ατό τό κεφάλοιον, πό μορφήν δημοσιογραφικς συνεντεύξεως μέ τούς ν Χριστ δελφούς μας. τσισως τούς ποβοηθήσωμεν καλλίτερα νά χρησιμοποιον τό «περόπλον» τό ποο κατέχομεν, διά τήν συντριβήν τν χθρν της ρθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πόσα εδη Μασσωνίας χομεν;
ΑΠΑΤΗΣΙΣ: Κυρίως ΤΡΙΑ. Τήν λεγομένην ΦΡΑΜΑΣΩΝΙΑΝ (λευθεροτεκτονισμός), τήν ΜΑΥΡΗΝ ΜΑΩΝΙΑΝ,  ποία καμουφλάρεται πό τήν ταμπέλλαν τν «Ροδοσταυρίων» καί τούς ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.
ΕΡΩΤ: πάρχουν καί λλοι Μασσνοι; 
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. πάρχουν πολλές μικρές μάδες διαφόρων Μασσωνιν, α ποαι διαφέρουν ες τούς Βαθμούς καί τυπικά, δηλαδή λλοι χουν 33ο, λλοι λιγότερους καίλλοι περισσότεους. Βασικά μως λοι χουν τόν ατόν (διον) σκοπόν: Κατάργησιν λων τν Θρησκειν καί...

 πιβολήν νιαίας θρησκείας: το ωσφορισμο.
ΕΡΩΤ: πάρχουν προστριβαί μεταξύ ατν τν μάδων τν Μασσώνων;
ΑΠΑΝΤ: χι, δέν πάρχουν. λοι θεωρον τούς «συναδέλφους» τν, ς νωσφόρω...δελφούς.
ΕΡΩΤ: Ποιοί εναι περισσότερον δυναμικοί καί ρα ο πλέον πικίνδυνοι;
ΑΠΑΝΤ: σφαλς ο «Μαροι» καί ο Θεοσοφισταί, διότι εναι περισσότερον προκεχωρημένοι ες τόν ωσφορισμόν καί τήν Μαύρην Μαγείαν. Στήν λλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαρν δράσιν ο τελευταοι ξ ατν, κατευθυνόμενοι ξ νδιν.
ΕΡΩΤΗ: κτός πό θρησκευτικούς σκοπούς, χουν ο Μασσνοι καί λλους σκοπούς;
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Τήν πιβολήν παγκοσμίου πολιτικς καί οκονομικς γεμονίας. Τοτο κατ’ ρχάς θά πιτευχθ διά ργανισμν, ς Κ.Τ.Ε., καί Ο.Η.Ε. Τήν στιγμήν, πού τά κράτη θά συμφωνήσουν κε διά τόν σχηματισμόν τς Παγκοσμίου περκυβερνήσεως καί τά θνη θά φοπλισθον καί θά παραμείνη να διεθνές στρατιωτικόν σμαστυνομεύσεως, λοι ο Λαοί θά ερεθον ες τό λεος τς Μασσωνίας. δη τό 99% τνντιπροσώπων διαφόρων θνν εναι Μασσνοι καί ωσφορισταί. Τό ατόπιδιώκεται καί ες τό οκονομικόν πίπεδον, διά διαφόρων διεθνν κοινν γορν κ.λ.π., α ποαι θά ποδουλώσουν οκονομικά ν πρώτοις τά μικρά θνη. Γι’ ατό μακρυά πό κάθε τί, τό ποον φέρει τήν σφραγίδα «Διεθνές», «Παγκόσμιον», «Πν...κ.λ.π. κ.λ.π.». Καίς παράδειγμα ναφέρω «Παγκόσμιον Συμβούλιον κκλησιν, τήν Πανθρησκεία κλπ»
ΕΡΩΤ: Τί παρατηρεται ες τά θνη, τά ποα περιέπεσαν, πό τόν πόλυτον λεγχον τς Μασσωνίας;
ΑΠΑΝΤ: Τρομακτική αξησις κφυλισμοναγνώρισις μοφυλοφιλίας,  νευ προηγουμένου χρσις ναρκωτικν, αξησις γκληματικότητος, διάλυσις οκογενείας,πόλυτος διάλυσις τς κκλησίας καί φανερή λατρεία το Σαταν.
ΕΡΩΤ: Εναι ληθές, τι ο παδοί το ωσφορισμο κάνουν νθρωποθυσίας;
ΑΠΑΝΤ: Βεβαιότατα. Εδικά ες τάς γγλοσαξωνικς χώρας. λλά καί ες τήν σίαν,φρική καί χώρας το νατολικο μπλόκ λαμβάνουν χώραν κρυφίως νθρωποθυσίες, πρός δόξαν το ωσφορισμο. Στήν λλάδα ετυχς δέν παρετηρήθησαν ως τώρα τέτοια φαινόμενα. τσι μως πού πμε δέν θά ργήση κι’δ νά ρχίση τό κακό. δη γίνεται σχετική «προεργασία».
ΕΡΩΤ: Τί ννοετε «προεργασία’;
ΑΠΑΝΤ:  διαφθορά καί  χρσις τν ναρκωτικν πρέπει νά «προσωρήσουν» κόμη περισσότερον, πρίν φθάσουμε καί στς θυσίας βρεφν. Εναι τρομερόν νά γνωρίζη κανείς,τι σέ μικρή σχετικς πόστασιν πό τόν ερόν βράχον τς Πνυκός, μέσα σέ κέντρα πολυτελείας  φρόκρεμα τς Κοινωνίας μς παρακολουθε σύν γυναιξί καί τέκνοις τόργό ξεντύσιμο πορνν, τό ποον μς λθε π’ξω μέ τήν ταμπέλα το «στρίπ τήηζ». φθαλμοπορνεία φαρμόζεται, πό τά μματα τς στυνομίας καί τν πισήμων ρχν, οποοι παραμένουν διάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τς Νεολαίας μας καί τομέλλοντος τς λληνικς Φυλς. λθε μως  καιρός  κκλησία μας νά θέση τέρμα ες τήν παράδεκτον ατήν κατάστασιν.
ΕΡΩΤ: Τί κυρίως συμβάλλει ες τήν ξάπλωσιν τς διαφθορς στόν τόπο μας;
ΑΠΑΝΤ:  Κινηματογράφος,  λληνικός τύπος, τά ντόπια καί πορνογραφικά ξένα (εσαγόμενα) περιοδικά, ναρκωτικά καί  γκατάλειψις τς Νεολαίας ες τό λεος τοδιαβόλου!
Παραπλανηθέντες δελφοί τν Στον! Ξυπνστε, γκαταλείψατε ΣΗΜΕΡΟΝ τήνωσφορικήν τράπεζαν καί λτε νά ξομολογηθτε στήν πρώτη κκλησία, πού θά βρεθστόν δρόμο σας!  γία μας ρθόδοξος κκλησία θά σς δεχθ καί θά σς συγχωρέση.λτε στόν δρόμο το Χριστο, πού τόν κολουθε  Λαός μς σύσσωμος....
πό τό βιβλίο το π.Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Ξεσκέπασμα τς Μασωνίας»
*Διατηρήθηκε  χρήση τς γλώσσας το συγγραφέως