Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Γιατί οι Σιωνιστές χτυπούν πάντα την 11η. Ο συμβολισμός του 11 για τα καθοριστικά χτυπήματα του Διεθνούς Σιωνισμού.


Γιατί οι Σιωνιστές χτυπούν πάντα την 11η. Ο συμβολισμός του 11 για τα καθοριστικά χτυπήματα του Διεθνούς Σιωνισμού.

ΗΠΑ 11/9/2001   
Γιὰ νὰ καταλάβουμε αὐτὰ ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ χτυπήματα τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ, πρέπει πρῶτα να αποκωδικοποιήσουμε τὰ σύμβολα καὶ νὰ καταρτίσουμε τὴν σημειολογία ποὺ συνοδεύει αὐτὰ τὰ χτυπήματα. Οἱ σιωνιστὲς εἶναι πρῶτα ἀπ'ὅλα ἀποκρυφιστὲς. Αὐτό σημαίνει ὅτι κάθε ἐνέργειά τους συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα σύμβολο, ἰδιαίτερα οἱ σημαντικὲς ἐνέργειες καὶ βέβαια τὰ χτυπήματα ποὺ λαμβάνουν χώρα ἀκόμη καὶ ἐντὸς ἔδρας (11/9), ὅλα ἔχουν τὴν σφραγίδα ἕνὸς συμβόλου ποὺ θεωροῦν οἱ σιωνιστὲς σημαντικὸ. 

 Οἱ σιωνιστὲς ὡς ἀποκρυφιστὲς, δίνουν μεγάλη σημασία στὴν ἀριθμολογία. Ὄχι βέβαια μὲ τὴν Πυθαγόρειο ἀντίληψη τῆς ἀριθμολογίας ως πρακτικῆς στατιστικῆς, ἀλλὰ μὲ τὸν ἀποκρυφιστικὸ χιτώνα τῆς ἀριθμοσοφίας. Καὶ στὴν δική τους ἀριθμοσοφία, ὁ ἀριθμὸς 2 εἶναι ὁ ἀριθμός του ΜΑΤΣ (Μέγας Αρχιτέκτων Του Σύμπαντος) ὅπως ὀνομάζουν τὸν ἄρχοντά τους, τὸν...
 διάβολο. 

Ὁ ἀριθμὸς 2 εἶναι ἀριθμὸς ποὺ ἐκφράζει τὸν διάβολο, διότι ἐκεῖνος πιστεύει ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεό καὶ ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ἀντίπαλο δέος, ἀπέναντι στὴν ὕπαρξη του Θεοῦ. Το 11 λοιπόν εἶναι ὁ ἀριθμός ποὺ ἔχει ἄθροισμα 2, και ταυτόχρονα σχηματοποιεῖ τὴν "ἰσότιμη συνύπαρξη" (ὅπως θέλουν νὰ πιστεύουν οἱ σιωνιστὲς) τοῦ διαβόλου μὲ τὸν Θεό. 
ΙΑΠΩΝΙΑ 11/3/2011
Προτιμοῦν μάλλιστα νὰ τὸν γράφουν μὲ τὴν μορφὴ ΙΙ διότι καὶ λατινικὰ εἶναι απ΄ευθείας τὸ 2 ἀλλὰ κυρὶως διότι ἔτσι άποδίδεται σχηματικὰ καλύτερα τὸ "ἰσότιμον"!!! Στὰ μεγάλα λοιπὸν χτυπήματα που σχεδιάζουν, ἐπιλέγουν νὰ σφραγίσουν τὴν ἡμερομηνία μὲ τὸ 11 ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ κυρίου τους, τὸν ὁποῖο πρόθυμα ὑπηρετοῦν καὶ τοῦ ὁποίου τὰ σχέδια πραγματοποιοῦν ὡς πειθήνια ἐκτελεστικὰ ὄργανα...

Τὸ "ἀποκορύφωμα" ὑποτίθεται ὅτι θα εἶναι στὶς 11-11-11 ἤδη ἔφτιαξαν τὴν ἀνάλογη ταινία, γιὰ νὰ κάνουν τὴν ἀλήθεια τους παραμύθι κατὰ τὴν προσφιλὴ τακτικὴ τους...Ἐκεῖ διηγοῦνται ὅτι τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ, θὰ ἀνοίξει ϋποτίθεται μιὰ πύλη (μήπως τῆς κολάσεως;) καὶ θὰ συμβοῦν συνταρακτικὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἀλλάξουν τὴν ἰστορία...
ΚΥΠΡΟΣ 11/7/2011
Ἐμεῖς οὖτε τοὺς πιστεύουμε, οὖτε τοὺς φοβόμαστε! Καὶ μὲ σιγουριὰ μποροῦμε νὰ τοὺς ποῦμε: "Σχεδιάστε ὅσα σκοτεινὰ χτυπήματα θέλετε!!!

Στὸ τέλος θα νικηθεῖτε, ἀπ΄τὴ θέληση τῶν λαῶν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ την ἐλευθερία, τὴν εὶρήνη καὶ πρὸ πάντων τὴν δικαιοσύνη, της ὁποίας ὁ Νοητὸς Ἥλιος θὰ τοὺς δώσει τη Νίκη" 
ΠΗΓΗ((http://www.epirus-ellas.gr/2011/07/11-11.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Epirus-ellas+%28Epirus-Ellas.+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF.+%CE%86%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%93%CE%AE.%29))

Ποιοί έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;


Ποιοί έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;

Ποιοί έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα; Στο διαδίκτυο ο κατάλογος με τα χρέη όλων των χωρών της γης. 
Ενδεικτικά: 
-Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του ΑΕΠ της. 
-Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έχει χρέος στο 188% του ΑΕΠ της. 
-ΟΙ ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 94% του ΑΕΠ της. 
Είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα προκύπτουν κάποιες απορίες: 

Ερώτηση 1. Πώς γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρέους από...
 εμάς, αυτοί να μην χρειάζονται σώσιμο, αλλά αντίθετα έρχονται να σώσουν εμάς; 

Ερώτηση  2. Πώς γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του χρέος, την στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών ημερών μπορεί να " ξετινάξει" μία χώρα;

 Ερώτηση 3. Πώς γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% την στιγμή που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου; 

Ερώτηση 4. Πώς γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος, μία απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 2000) να πληρώνεται με 2000 ευρώ μισθό όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή (στα βρώμικα καρβουνο-εργοστάσια της ΔΕΗ) ένας «υψηλόμισθος» τεχνικός, ανώτερης στάθμης εκπαίδευσης, ενταγμένος στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρόνια προϋπηρεσία;

Ερώτηση 5. Ερώτηση 5. Πώς γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περικοπές; 

Ερώτηση 6. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν μήπως χάσουν τα 13, 5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 τρις που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρωστάει η Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις που χρωστάμε εμείς; 

Ερώτηση 7. Πώς γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της γης χρωστάει το 98% των χρημάτων του; (Και σε ποιόν τα χρωστάει τελικά;;;;) 

Ερώτηση 8. Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;

 Ερώτηση 9. Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα; 

Ερώτηση 10. Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο ΑΕΠ της χώρας τους; 

Τελικά, μήπως τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράστια φούσκα, ενώ το χρήμα είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των πολυεθνικών τραπεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ένας παγκόσμιος έλεγχος; 
Ολόκληρος ο κατάλογος με τα χρέη παγκοσμίως βρίσκεται εδώ. 
ΠΗΓΗ((http://www.epirus-ellas.gr/2011/07/blog-post_9350.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Epirus-ellas+%28Epirus-Ellas.+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF.+%CE%86%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%93%CE%AE.%29))

Στο Σύνταγμα οι ταξιτζήδες


Στο Σύνταγμα οι ταξιτζήδες


Αυτή την ώρα, κλειστή είναι η οδός Σταδίου και η Αμαλίας...
από τουλάχιστον 3.000 οδηγούς και 400 ταξί, που διαδηλώνουν έξω από τη Βουλή.
Στην περιφέρεια, οδηγοί ταξί στην Αχαϊα απέκλεισαν για λίγη ώρα το αεροδρόμιο της Αράξου (που ως επί το πλείστον δέχεται πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό)  και τώρα μεταβαίνουν στο λιμάνι της Κυλλήνης.
Όσον αφορά στο λιμάνι της Πάτρας, ιδιοκτήτες ταξί έχουν προχωρήσει σε μερικό αποκλεισμό. Δηλαδή όταν καταπλέει κάποιο πλοίο από την Ιταλία, επιτρέπουν την έξοδο επιβατών και οχημάτων.
Την ίδια ώρα, ένα κρουαζιερόπλοιο, αντί να δέσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατευθύνεται στη Σούδα, λόγω του αποκλεισμού των ταξιτζήδων…


Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: Στο Σύνταγμα οι ταξιτζήδες http://24wro.blogspot.com/2011/07/blog-post_9574.html#ixzz1SY2H4AB2