Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009


Μαθετε περισσοτερα

Παγκοσμιοποίηση
ορισμός
‘‘Παγκοσμιοποίηση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι εθνικές οικονομίες αλληλοεξαρτώνται σε βαθμό αποδυνάμωσης με αποτέλεσμα την ενιαία λειτουργία της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας οι κανόνες της αγοράς επικρατούν της πολιτικής’’ (Νικολόπουλος, 2000, σελ.13).
Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και επεκτείνεται σ’ όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής: στο οικονομικό το πολιτικό, το επιστημονικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το ηθικό, το θρησκευτικό, το πνευματικό. Πολλοί τη συνδέουν με την οικονομία, γιατί στον τομέα αυτό παρουσίασε ραγδαία εξέλιξη και τα σημεία της είναι πιότερο εμφανή. Επειδή η οικονομία έχει ‘‘στρατηγική σπουδαιότητα’’ για τους ‘‘δυνατούς’’ της γης, αφού σ’ αυτήν στηρίζονται για να διατηρήσουν ή όχι την παγκόσμια κυριαρχία τους (Μαντζαρίδης, 2001).
Η σύλληψη και ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος στηρίζεται στη λογική της ελεύθερης οικονομίας, μιας οικονομίας, η οποία αποσκοπεί στη συνεχή κερδοφορία και που αποτελεί το δυτικό πρότυπο ζωής. Η παγκοσμιοποίηση προβάλλει ένα καταναλωτικό πρότυπο και την αξία του συνεχούς κέρδους, ως ύψιστου αγαθού, με αποτέλεσμα να συνθλίβονται οι ανθρώπινες σχέσεις (Αρχιεπ. Αναστάσιος, 1998).
Η τεχνολογία είναι το μέσο με το οποίο προωθείται στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση. Η επέμβασή της στην προσωπική ζωή του ανθρώπου είναι πλέον καθοριστική. Η πληροφορική και το διαδίκτυο καταστούν εφικτή την ύπαρξη μιας κοινωνίας, που συγκροτείται εκτός χώρου, μιας κοινωνίας ‘‘αόρατης’’ και απροσδιόριστης. Οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο στο χρόνο, συνδέονται μεταξύ τους χωρίς να τους συνδέει ο κοινός χώρος και τόπος. Πρόκειται για μια επικοινωνία άνευ διαστάσεως, άρα μπορεί να θεωρηθεί ‘‘ουτοπική’’. Όσο ουτοπική είναι αυτή η κοινωνία, άλλο τόσο πραγματική είναι, όσον αφορά τα αποτελέσματά της και εξαναγκάζει τις συγκεκριμένες κοινωνίες να επαναπροσανατολίζονται κατά τις δικές της απαιτήσεις (Μαντζαρίδης, 2001).Η παγκοσμιοποίηση δε δίνει τέλος ούτε στον άνθρωπο ούτε στην ιστορία του. Δεν είναι παρά ένα υποπροϊόν της τεχνικής προόδου. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι η παγκοσμιοποίηση πραγματοποιείται τη στιγμή που ο άνθρωπος βυθίζεται σε δύο άπειρα: στο απείρως μικρό της ύλης και στο απείρως μεγάλο των άστρων’’ (Phillipe Moreau, στον Αρχιεπ. Αναστάσιο, 1998).
Η παγκοσμιοποίηση είναι μια αναγκαία κοινωνικοπολιτισμική εξέλιξη ή είναι το ευφυολόγημα κάποιων, που σκοπό έχει να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους και να αποδυναμώσει το κράτος πρόνοιας; (Τσόμσκι, Gorz, Βεργόπουλος, στο Νικολόπουλο, 2000 ).
1.1 Παράγοντες που συνέβαλαν στην παγκοσμιοποίηση
Οι σημαντικότεροι παράγοντες, που συνέβαλαν στην παγκοσμιοποίηση, είναι: * Η ηλεκτρονική επανάσταση, που έφερε πραγματική επανάσταση στον τομέα της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι τροφοδοτούνται μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης με πρότυπα του δυτικού τρόπου ζωής.* Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ενός ολόκληρου κόσμου ιδεών, με την εξάρθρωση της οικονομίας του και την προβολή του καπιταλισμού, ως μοναδικής ελπίδας. Η παγκοσμιοποίηση, ως ιδεολόγημα, φαίνεται ότι έρχεται, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, να καλύψει το ιδεολογικό κενό, πού δημιουργήθηκε στον κόσμο.* Η πολιτικοποίηση της ιδέας της παγκοσμιοποίησης, αφού διεθνείς οργανισμοί αποφασίζουν σύμφωνα με τα σχέδια των οικονομικά ισχυρών.* Βασικό ρόλο στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης διαδραματίζουν οι δεκάδες των πολυεθνικών εταιριών, που ανέλαβαν την παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση των αγαθών, καθώς και την πληροφόρηση· * οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι συνεργασίες κρατών·* παγκόσμιοι οικονομικοί θεσμοί, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα ( Αρχιεπ. Αναστάσιος, 1998 ).
1.2 Χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης
‘‘Δύο είναι οι δυνατότητες που διαγράφονται από την παγκοσμιοποίηση: ‘‘Από τη μια πλευρά, η διαδικασία της παγκοσμιοποιήσεως που προωθείται από τις επιχειρήσεις και διευκολύνεται από τη μείωση του κόστους μεταφορών και επικοινωνιών. Από την άλλη, η διατήρηση των εθνών που είναι προσκολλημένα στο έδαφός τους και ζητούν να οργανωθούν σε τοπικό πλαίσιο...’’ (Gerard J. Lafay στον Αρχιεπ. Αναστάσιο, 1998).
Οικονομική δυνατότητα: Επικρατεί η αντίληψη ότι η παραχώρηση προτεραιότητας στην οικονομία έναντι της πολιτικής, θα οδηγήσει σε παγκόσμιο επίπεδο στην εξίσωση των συνθηκών ζωής και κατ’ επέκταση στη μείωση των κοινωνικών συγκρούσεων. Αυτό αποτελεί ατόπημα, γιατί ο διαχωρισμός πολιτικής και οικονομίας είναι μια ουτοπία και ο κύριος λόγος που προκαλεί τις κοινωνικές συγκρούσεις είναι η άνιση κατανομή εισοδήματος. (Κονδύλης, στον Νικολόπουλο, 2000).
Σήμερα το ένα τρίτο του πληθυσμού της γης, περίπου 1.200.000.000 άνθρωποι μαστίζονται στην κυριολεξία από πείνα, δίψα και ασθένειες. Κατά τον Κανακάκη, ‘‘σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε., 1 δις. άνθρωποι ζουν στην έσχατη φτώχεια, ενώ το 20% των πλουσίων της γης χρησιμοποιούν τα 2/3 των πόρων της και κατέχουν το 86% του παγκόσμιου εισοδήματος’’ (στο Νικολόπουλο, 2000). ‘‘Το 92% της συνολικής παραγωγής της Ευρώπης εξακολουθεί να απορροφάται από την ευρωπαϊκή αγορά’’ (Βεργόπουλος, στο Νικολόπουλο, 2000).
Η πολιτική βρίσκεται σε μια πρόκληση να διαμορφώσει τη λειτουργία της αγοράς βάση πολιτικών όρων (Ulrich Beck, στο Νικολόπουλο, 2000). O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει την εξουσία να παίρνει αποφάσεις και να επιβάλλει κυρώσεις σε εμπορικές διαφορές μεταξύ κρατών. Επομένως, μπορεί να προστατεύει προϊόντα, όπως έχουν καθορίσει οι βιομηχανίες και να εμποδίζει τις κυβερνήσεις να προστατέψουν τους λαούς τους θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες ( εξ’ ου και οι κατά καιρούς συγκρούσεις μεταξύ κυβερνήσεων και πολυεθνικών εταιριών).Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η συμφωνία που προωθείται μεταξύ ΠΟΕ και ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία τα κεφάλαια θα επενδύονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα (εννοείται, όπου υπάρχουν ‘‘φτηνά εργατικά χέρια’’), και τα κυρίαρχα κράτη δε θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν περιορισμούς για λόγους που τους αφορούν άμεσα: ρύπανση περιβάλλοντος, λόγοι υγείας, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς...Αντίθετα, θα είναι υπόλογα έναντι της ασφάλειας των ‘‘φιλοξενούμενων’’ επιχειρήσεων, στις οποίες είναι υπόχρεα να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, ως αποζημίωση, για ο,τιδήποτε ‘‘κακό’’ τους συμβεί (Νικολόπουλος, 2000).
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της παγκοσμιοποίησης είναι η ιδέα της επένδυσης. Ο καθένας, ανεξαρτήτου εισοδήματος, έχει υιοθετήσει αυτήν την ιδέα· όροι, όπως συνάλλαγμα, αμοιβαίο κεφάλαιο, χρηματιστήριο, ‘‘μπήκαν για τα καλά’’ στη ζωή μας. Οι άνθρωποι προσβλέπουν στο γρήγορο κι εύκολο χρήμα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λέει ότι ‘‘...δεν έχει ηθική δικαίωση το κέρδος από τα τυχερά παιγνίδια των χρηματοοικονομικών προϊόντων, που δεν προέρχεται από το τρίπτυχο παραγωγός, έμπορος, καταναλωτής’’.
Το χρηματιστήριο, ως αυτή καθαυτή επένδυση, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κακό, αλλά η ενασχόληση μ’ αυτήν χωρίς κριτήρια, έχει δυσμενείς συνέπειες στην πνευματική και οικογενειακή ζωή. Απαιτεί χρόνο όχι μόνο η ενασχόληση, αλλά και η ενημέρωση της πορείας των μετοχών, με αποτέλεσμα ο ήδη κουρασμένος, αγχωμένος και χωρίς χρόνο για τον εαυτό του άνθρωπος, να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο και να μην έχει πια καθόλου χρόνο για την οικογένειά του, για κοινωνική συναναστροφή, αλλά και για τον ίδιο τον εαυτό του· έτσι απομονώνεται ολοένα και περισσότερο, οδηγείται στην απελπισία και την κατάθλιψη (Νικολόπουλος , 2000).
Η ιδέα της επένδυσης έχει και την ανήθική της πλευρά, γιατί όταν ανεβαίνουν οι μετοχές αυτό σημαίνει συχνά συγχωνεύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων, που με τη σειρά τους σημαίνουν απολύσεις εργαζομένων. Η ανεργία λοιπόν κάποιων και η δυστυχία που αυτή τους αποφέρει, σημαίνει κέρδη για κάποιους άλλους.
Η επένδυση, ως ιδέα, δεν είναι άσχετη με την πολιτική. Υπάρχει μέγιστος κίνδυνος, ακολουθώντας οι άνθρωποι στυγνά τη φιλοσοφία του χρηματιστηρίου, να ψηφίζουν το κόμμα εκείνο, που δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, να ανεβάσει τις μετοχές, αποφέροντας κέρδη στους ψηφοφόρους του, αγνοώντας και μάλιστα συνειδητά, αν το κόμμα αυτό ακολουθεί μια δίκαιη κοινωνική πολιτική για τα μέλη της κοινωνίας, που εκπροσωπεί. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, υπάρχει κίνδυνος να γίνονται απαράδεκτες υποχωρήσεις πάνω σε καίρια και σοβαρότατα εθνικά ζητήματα, για να μην επηρεαστεί αρνητικά το κλίμα της αγοράς
‘‘Η επενδυτική διαδικασία απαιτεί μια ασκητική αντιμετώπιση η οποία θα οδηγεί στην πρόταξη της μέριμνας για τον πλησίον, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατικής και εθνικής ευαισθησίας και της οικογενειακής γαλήνης έναντι μιας εύλογης προσδοκίας για αποκόμιση κέρδους’’ ( Νικολόπουλος, 2000 ).
Πολιτισμική δυνατότητα:Επιδιώκεται η κατάργηση της εξίσωσης του εθνικού κράτους με την εθνική κοινωνία, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε μια πολιτιστική ενοποίηση.

Τα αρνητικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης: * Το χάσμα μεταξύ των χωρών βαθαίνει· οι πλούσιες χώρες γίνονται πλουσιότερες και οι φτωχές φτωχότερες. * Γίνεται άνισος καταμερισμός των αγαθών, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια κοινωνία με τους έχοντες πολλά από τη μια και των στερούντων από την άλλη.* Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ωθούνται στο περιθώριο της φτώχειας, ενώ από την άλλη διαμορφώνεται μια μικρή μειοψηφία εύρωστων οικονομικά ανθρώπων, οι οποίοι ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία, για πραγματοποίηση των δικών τους συμφερόντων. * Ακόμη, οι μικρότερες κοινωνίες αδυνατούν ολοένα και περισσότερο να λαμβάνουν αποφάσεις και να ρυθμίζουν τα δικά τους ζητήματα αυτόνομα και ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να στηριχθούν στις δικές τους μορφές κοινωνικότητας και πνευματικότητας.* Νέα κύματα μεταναστών παρατηρούνται και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και οικονομικών προσφύγων.* Η ανεργία αυξάνεται διαρκώς και σε πολλές χώρες αναπτύσσεται η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. * Ο πλανήτης κινδυνεύει να καταστραφεί, αφού γίνεται μια ανελέητη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στο όνομα της αλόγιστης παραγωγής αγαθών. * Το έγκλημα και η διαφθορά αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, υποβοηθούμενα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. * Υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί· διαμορφώνονται κέντρα εξουσίας, που αδυνατούν να ελέγξουν πλήρως την τοπική οικονομία και είναι υποχρεωμένα να προσαρμόζονται στα ‘‘θέλω’’ άλλων κέντρων εξουσίας (Αρχιεπ Αναστάσιος ,1998)..
Είναι φανερό ότι η σύλληψη, τα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίαςτου όλου συστήματος έχουν στηριχθεί στον δυτικό καπιταλισμό,στη λογική της ελεύθερης οικονομίας, της οποίας η δυναμική στηρίζεταιστη διαρκή κερδοφορία.Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο οικονομική διαδικασία.Πρόκειται για άμεση ή έμμεση επιβολή ενός συστήματος σκέψεως που αγνοείή και καταστρέφει τις ιδιαιτερότητες των επί μέρους λαών και ανθρώπωνκαι παραμερίζει ή διαλύει αξίες όπως η φιλία, η εντιμότητα, η εγκράτεια,προβάλλοντας ένα καταναλωτικό πρότυπο με αδιάκοπη επιδίωξη κέρδους,υπό την επίδραση του οποίου συνθλίβονται οι ανθρώπινες σχέσεις.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "BLUE BEAM".ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ.
Σχέδιο Blue Beam ή Μπλε Ακτίνα: To Project αυτό φέρεται να είναι ένα μυστικό (όπως πάντα) σχέδιο της NASA και των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την εξάλειψη των θρησκειών,την παγκόσμια επικράτηση της αναρχείας και εν τέλη τον αλληλοσπαραγμό των εθνών με σκοπό την επιβίωση της "κάστας των ισχυρών".Οι πρώτες αναφορές μας έρχονται απο την δεκαετία του 60' όμως το μεγάλο "μπάμ" έγινε στην δεκαετία του 90'.Ο καναδός δημοσιογράφος serge monast έφερε στο φώς το 1994 μία πολύχρονη δικιά του μελέτη σχετικά με ένα περίεργο πρόγραμμα ονόματι project blue beam.Ο monast παρότι είχε πεί πως οι εν λόγο άνθρωποι έχουν την τεχνολογία να μπορούν να προκαλέσουν απο απόσταση (φυσικά) ανακοπή καρδιάς σε ένα υγιές άνθρωπο,πέθανε απο ανακοπή καρδιάς λίγες μέρες μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων όπως και ο συνεργάτης του και πολύ καλός του φίλος τέσσερις μέρες μετά απο τον θάνατο του monast!Αυτοί οι δύο (τρομερά συμτωματικοί) θάνατοι ήταν απο μόνοι τους αρκετοί να στρέψουν το ενδιαφέρον τις κοινής γνώμης στα λεγόμενα του monast που στην αρχή απέρριψαν πολλοί έως χλεύασαν κάποιοι άλλοι..Το P.B.B. βάση των όσων είπε ο monast έχει τέσσερα στάδια υλοποίησης...1ο Στάδιο:Στο πρώτο στάδιο φέρεται να γίνεται προσπάθεια με την χρήση τεχνολογίας τεχνητών σεισμών αλλιώς γνωστό ως HAARP που κατέχουν οι αμερικάνοι (βλ. άρθρο νίκολα τέσλα 1 & 2) με σκοπό την πρόκληση σεισμών σε διάφορα σημεία του πλανήτη και την αποκάλυψη στοιχείων (τάφοι,επιγραφές,αρχαίες πόλεις κ.τ.λ.) που θα καταρίπτουν τις τωρινές θρησκείες!Δηλαδή πως ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ,ότι το κοράνι δεν γράφτηκε απο τον Μωάμεθ και πάει λέγοντας...Μερικοί λένε ότι η ανακάλυψη του (και καλά) τάφου του Χριστού απο τον James Cameron ανήκει στο πρώτο στάδιο του P.B.B. όπως και το βιβλίο "κώδικας ντα βίντσι".Ο monast επίσης είπε (το 1994 μην ξεχνάτε!) ότι το hollywood θα προκάλεσει με ταινίες την πεποίθηση ότι μόνο με μία θρησκεία και μία κυβέρνηση μπορούμε να νικήσουμε μία επικείμενη εισβολή εξωγήινων (βλ. independence day -1996!).2o Στάδιο:Σύμφωνα πάντα με τον monast η NASA έχει αυτή την στιγμή που διαβάζετε,βάλει μυστικά πάνω σε δορυφόρους της που κινούνται γύρω απο την γή,μηχανήματα με ειδικές ακτίνες λέιζερ με σκοπό την προβολή ολογραμμάτων!Ο monast είπε ότι ήδη έχουν προβάλει εικόνες Α.Τ.Ι.Α. στον ουρανό και ίσως εκεί "κολάνε" οι,τόσες,μαρτυρίες ανθρώπων για Α.Τ.Ι.Α. που έχουν αλλόκοτη κίνηση,υψηλές ταχύτητες,τα διαφορετικά σχήματα η τις εξαφανίσεις ξαφνικά.Είναι όλα εικόνες ψεύτικες,ολογράμματα!Ακόμα έλεγε πως ο σκοπός των μηχανημάτων αυτών είναι να προβάλουν εικόνες Ιερών προσώπων με σκοπό την αναταραχή..3ο Στάδιο:Φανταστείτε,έλεγε,να εμφανιστεί πάνω απο την βαγδάτη μία στρατιά αγγέλων καλώντας τους πιστούς μουσουλμάνους να σκοτώσουν στο όνομα του Αλλάχ!Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί...Παρομοίως θα πράξουν και με τα άλλα κράτη "πατώντας" πάνω στην δύμαμη υποβολής που έχουν οι Θρησκείες παγκοσμίως.Τα μικροτσίπ που ακούμε τόσα χρόνια παίζουν και αυτά μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου αφού μέσα απο αυτά -με χρήση χαμηλών hz όπως E.L.F.- όχι μόνο θα βλέπουμε τους Θεούς μας στον ουρανό απο τους δορυφόρους,αλλά θα ακούμε και την φωνή τους μέσα στο κεφάλι μας!Καταλαβαίνετε σε μία κοινωνία που το 85%+ πιστεύει σε θρησκείες πόσο μεγάλες θα ήταν οι συνέπειες...4ο Στάδιο:Αυτό είναι και το πιό τολμηρό!Ο monast είπε πως μετά τις "προβολές" και το Θρησκευτικό χάος θα μεταδοθεί ψευδό μήνυμα εισβολής εξωγήινων ώστε να προκληθεί άκρατος πανικός που θα καταπέσει με την παρέμβαση των Η.Ε. που θα απαιτήσει την άμεση καταστροφή των πυρηνικών όπλων σε όλο τον πλανήτη!Όταν γίνει αυτό θα εκπέμψουν νέο σήμα στοχεύοντας τους Χριστιανούς του πλανήτη (φυσικό μας φαίνεται με τα 2/3 των ισχυρών χωρών να είναι Χριστιανοί) κάνοντας τους να νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας,θα νομίζουν ότι σατανικές εισβολές απειλούν τα πιστεύω τους,με απότερω σκοπό την δημιουργία μιας κυβέρνησης απόλυτου πληθυσμιακού ελέγχου και μίας ενιαίας θρησκείας.Το τελικό χτύπημα θα είναι όταν οι δορυφόροι θα εξαπολύσουν νέο σήμα σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του πλανήτη κάνοντας τις τηλεοράσεις να προβάλουν εικόνες απο αποκρουστικά όντα,φαντάσματα και κάθε συσκευή που μπορεί,θα αναπαράγει ήχους τρομακτικούς και απόκοσμους ώστε να σπρώξουν τα έθνη στην παράκρουση και σε μαζικές αυτοκτονίες και στην τελική επικράτηση της "Νέας Τάξης Πραγμάτων" (η αλλιώς New World Order που λέγεται ότι είναι υποκινούμενη απο τον Αντίχρηστο)...Ο Serge Monast στην συνέντευξη του τότε το 1994 λίγο πριν πεθάνει κάτω απο πέπλο μυστηρίου υποστήριξε ότι είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματος.Σήμερα αυτοί που το στηρίζουν λένε ότι είμαστε ακομά στο πρώτο.Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο βάση των όσων βλέπουμε και όσων ακούμε πάνω στα τεράστια άλματα της τεχνολογίας.Π.χ. τα ολογράμματα είναι πλέον γεγονός άσχετως αν δεν τα βλέπουμε εμείς..Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι αμερικάνοι έχουν αναπτύξει τεχνολογίες που κάνουν τον τυφλό να δεί,τον κουφό να ακούει και την αποκατάσταση του ασθενούς χωρίς την χρήση χειρουργικών εργαλείων η φαρμάκων...Ο monast παρέθεσε και στοιχεία όσο αναφορά τον έλεγχο του νού του ανθρώπου.Είπε πως ο δέκτης έχει κατασκευαστεί απο την Loral Electro-Optical system βιομηχανία όπλων στην καλιφόρνια.ηΗ εν λόγω εταιρία είχε κάνει έρευνες για χάρη του στρατηγού της αμερικάνικης αεροπορίας Leonard Perez την δεκαετία του 80' ο οποίος είχε ζητήσει όπλα που θα μπορούν να "φυτεύουν" μηνύματα στο κεφάλι του εχθρού!Αυτό είναι εφικτό με ραδιενεργούς παλμούς και πολύ χαμηλές συχνότητες ( ELF, VLF, and LF) όπως προείπαμε.Ο monast aκόμα ανέφερε μία σειρά απο μυστηριώδεις αυτοκτονίες βρετανών επιστημόνων που σχετίζονται άμεσα με το P.B.B. αφού όλοι αυτοί δούλευαν για το αμερικάνικο ναυτικό.Εμείς πιστεύουμε ότι ίσως αυτά μπορεί να είναι αλήθεια αφού κάθε μέρα βλέπουμε και άλλη μία απίστευτη ανακάλυψη της τεχνολογίας.Φανταστείτε πόσες είναι αυτές που δεν έχουμε μάθει και ίσως δεν μάθουμε ποτέ...